Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over Erfemissiescan? We horen het graag!

De erfemissiescan gewasbescherming is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies en Broos Water in opdracht van de Toolbox Water. De ontwikkeling van de scan is mogelijk gemaakt met financiële steun van TOPPS. Toolbox Water is een initiatief van Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland.


Heeft u vragen over de erfemissiescan fruitteeltbloembollen of open teelt?

U kunt hiervoor contact opnemen met Hugo Bosland:

Heeft u vragen of de Perceelsemissiescan?

U kunt hiervoor contact opnemen met Klaas Jilderda van Nefyto:

  • Telefoon: 06 53371297
  • E-mail: klaas.jilderda@basf.com

Heeft u vragen of opmerkingen over Erfemissiescan? We horen het graag!