Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over Erfemissiescan? We horen het graag!

De erfemissiescan gewasbescherming is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies en Broos Water in opdracht van de Toolbox Water. De ontwikkeling van de scan is mogelijk gemaakt met financiƫle steun van TOPPS. Toolbox Water is een initiatief van Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland.


Heeft u vragen over de erfemissiescan fruitteelt, bloembollen of Open Teelt?

U kunt hiervoor contact opnemen met Yvonne Gooijer van CLM:

  • Telefoon: 0345 470 719
  • E-mail: ygooijer@clm.nl

Heeft u vragen of de Perceelsemissiescan?

U kunt hiervoor contact opnemen met Klaas Jilderda van Nefyto:

  • Telefoon: 026 371 71 71
  • E-mail: klaas.jilderda@basf.com

Of neem contact op met een van de Toolboxpartners:

Unie van Waterschappen
Rien Klippel: Rien.Klippel@Scheldestromen.nl, 088 246 10 00

AGRODIS
Conno de Ruijter: deruijter@brabers.nl, 070 750 31 17

LTO Nederland
Dirk Johan Feenstra: dfeenstra@projectenltonoord.nl, 088 888 66 77


Voor meer informatie over Toolbox Water zie: www.toolboxwater.nl
Voor meer informatie over TOPPS zie: www.topps-life.org