Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over Erfemissiescan? We horen het graag!

De erfemissiescan gewasbescherming is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies en Broos Water in opdracht van de Toolbox Water. De ontwikkeling van de scan is mogelijk gemaakt met financiële steun van TOPPS. Toolbox Water is een initiatief van Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland.


Heeft u vragen over de erfemissiescan fruitteeltbloembollen of Open Teelt?

U kunt hiervoor contact opnemen met Yvonne Gooijer van CLM:

Bij haar afwezigheid van 25 april tot 7 mei 2022 kunt u contact opnemen met Ine Spijkerman van CLM: 

Telefoon: 0345 470 725
E-mail: ispijkerman@clm.nl

 

Heeft u vragen of de Perceelsemissiescan?

U kunt hiervoor contact opnemen met Klaas Jilderda van Nefyto:

  • Telefoon: 026 371 71 71
  • E-mail: klaas.jilderda@basf.com

Heeft u vragen of opmerkingen over Erfemissiescan? We horen het graag!