Erfemissiescan en Perceelsemissiescan

Het Toolboxteam Water heeft met de Erfemissiescan en Perceelemissiescan gewasbescherming digitale tools ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf en hun percelen in kaart kunnen brengen.

Daarnaast geven de tools informatie over maatregelen om emissie vanaf het erf of perceelsafspoeling te verminderen. Dat is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Door het invullen van de beide scans kunnen agrariërs eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Na het invullen van diverse vragen in de Erfemissiescan over bijvoorbeeld het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging en de omgang met fust wordt duidelijk bij welke van deze activiteiten emissie naar het oppervlaktewater optreedt. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over maatregelen die mogelijk zijn om emissie vanaf het erf te verminderen. Bij de Perceelemissiescan worden vragen gesteld over de structuur van de bodem, bodemverdichtingen, hellingshoek van percelen en waargenomen stroombanen. Agrariërs kunnen de scan zowel zelfstandig als samen met hun adviseur invullen.

Nieuw bij de scans?

Om kosteloos gebruik te kunnen maken van Erfemissiescan en/of de Perceels-emissiescan willen we graag een account voor u aanmaken. Een account geeft toegang tot beide scans.

Vul hieronder uw gegevens in om door te gaan:

* verplicht
* verplicht

* verplicht

* verplicht

* verplicht

Gegevens die worden ingevuld in de erfemissiescan blijven het eigendom van de teler. De gegevens kunnen wel gebruikt worden voor analyses. Publicatie van de resultaten van deze analyse gebeurt alleen anoniem, op regionaal niveau. Gegevens uit de database worden niet met derden gedeeld.