Erfemissiescan

Het Toolboxteam Water heeft met de Erfemissiescan gewasbescherming een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen.

Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen om emissie vanaf het erf te verminderen. Dat is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Door het invullen van de Erfemissiescan kunnen agrariërs eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Na het invullen van diverse vragen over bijvoorbeeld het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging en de omgang met fust wordt duidelijk bij welke van deze activiteiten emissie naar het oppervlaktewater optreedt. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over maatregelen die mogelijk zijn om emissie vanaf het erf te verminderen. Agrariërs kunnen de scan zowel zelfstandig als samen met hun adviseur invullen.

Nieuw bij Erfemissiescan?

Om kosteloos gebruik te kunnen maken van Erfemissiescan willen we graag een account voor u aanmaken.

Vul hieronder uw gegevens in om door te gaan:

* verplicht
* verplicht

* verplicht

* verplicht

* verplicht

Gegevens die worden ingevuld in de erfemissiescan blijven het eigendom van de teler. De gegevens kunnen wel gebruikt worden voor analyses. Publicatie van de resultaten van deze analyse gebeurt alleen anoniem, op regionaal niveau. Gegevens uit de database worden niet met derden gedeeld.