Naast emissie vanaf de erven kan ook de emissie via perceelsafspoeling een grote rol spelen bij de verontreiniging van het oppervlaktewater. Het Toolboxteam Water heeft daarvoor de Perceelsemissiescan ontwikkeld. Met de perceelsemissiescan kunnen agrariƫrs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel in kaart brengen. Aan de hand van een handige vragenlijst kunnen zij voor de eigen percelen onderzoeken waar knelpunten liggen en welke maatregelen toegepast kunnen worden.

Ga naar de Perceelsemissiescan